Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikamız

  • Yasal veya müşteri sözleşmelerinden doğan bilgi güvenliği yükümlülüklerimizi yerine getirmek
  • Faaliyetlerimizde üretilen, saklanan, iletilen her türlü bilginin erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini koruyarak bilgi güvenliğini sağlamak
  • Kurum çalışanlarının bilgi ve yetkinliklerini arttırarak bilgi güvenliğine katkıda bulunmasını sağlamak
  • Çalışanlarımızı ve üçüncü taraflarımızı bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirerek kendilerine ve paydaşlarına ait bilgilerin korunmalarını sağlamak
  • Kurumumuzun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak
  • Bilgi güvenliğine aykırı durumları zamanında tespit edebilmek ve anında müdahale etmek
  • Değişen ve gelişen bilgi güvenliği tehditlerine karşı risk analizleri gerçekleştirerek proaktif önlemler almak, sürekli iyileştirmeyi sağlamak